Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, tarafımıza bildirdiğiniz kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurt dışındaki iş ilişkisi kurulmak üzere, müşteriye veya yardımcıya  aktarılacağını, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ nda ( “KVKK”) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Bu metinde belirtilmiş olan bilgiler ve bunların işlenmesi, web sitemizde online işlem yaptığınız sürece geçerli olan işlemlerdir. Online işlem yapmanın dışında yapacağınız paylaşımların, Yardımcı Burada kontrolü dışında olduğunu belirtmek isteriz.


Hangi Veriler İşlenmektedir?

YardımcıBurada tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. 

Adınız, telefon numaranız gibi tanımlayıcı bilgileriniz, sunduğumuz hizmetler kapsamında gerçekleştirilen işlemler içerisinde; yardımcı talepleriniz, yardımcılık hizmeti alınan kişiye ilişkin doğum tarihi, cinsiyet ve bunun gibi bilgiler, yardımcınıza ilişkin kişisel bilgiler, eğitim bilgisi, uyruğu, CV’sinde yer alan diğer bilgiler, fotoğraf, video ve bunun gibi bilgiler,  talepleri, şikayetleri, önerileri değerlendirebilmek amacıyla haberleşme ve yazışma içerikleri, web sitemizde ihtiyaç olan bilgilerinizi, kullanabileceğimizi ve muhafaza edebileceğimizi kabul edersiniz.


Kişisel Veri İşleme Amaçları

Topladığımız kişisel verileri, yardımcılar tarafından verilen bakım hizmetleri ve YardımcıBurada personeli tarafından gerçekleştirilen bakıcı bulma hizmetleri  ve uygun yardımcıyı bulmak için hizmetimizi sunmak ve geliştirmek için, sizinle iletişime geçmek, size müşteri hizmetleri sunmak, hizmet veren ve kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayarak yardımcı işlemlerinizin gerçekleştirmesine yardımcı olmak, kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi sunmak için kullanmaktayız. Kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde kullanabilir ve muhafaza edebiliriz: 

-Hizmetlerimize erişim sağlamak ve bunların kullanılmasını sağlamak,
-Yardımcı olarak hizmet verenlere iş bulmak, ailelerin de uygun yardımcıyı bulması yardımcıların profillerine ulaşımını sağlamak ve aile talepleri ile uygun yardımcıları eşleştirmek,
-Uygun eşleşmenin sağlanması için toplu e-posta ve SMS göndermek,
-Size özel promosyon ve kampanya içeren bilgilendirmeleri sunmak,
-Hizmetlerimizi ölçmek ve geliştirmek,
-Size (reklam, arama sonuçları ve diğer kişiselleştirilmiş içerik gibi) konum tabanlı hizmetler sunmak için coğrafi konum bilgileri kullanmak,
-Hesabınız ile ilgili olarak bildirimde bulunmak, hesabınız ile ilgili sorunları gidermek, şikâyet ve önerilerinizi değerlendirmek, uyuşmazlıkları çözmek, borçlu olunan tutarları tahsil etmek,  sizinle iletişime geçmek veya başka şekilde gerekli olduğu ölçüde size müşteri hizmetleri sunmak ve ilgili işleme konu olan tarafların bilgilerini teyit etmek,
-Kullanıcı veya Yardımcı Sözleşmesini, ifa etmek veya söz konusu sözleşmelerden ve/veya yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da hakların kullanılabilmesi için gerekli olduğunda sizinle iletişime geçmek, bu kapsamda gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
-Kampanya, indirim ve özel promosyonlar sunmak ve onayınızın dahilinde hizmetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek için telefon,  SMS ile sizinle iletişime geçmek.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, websitemiz üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.